Tegenwoordig hoor en lees je veel over projecten die via crowdfunding zijn gefinancierd. Ik kreeg laatst het verzoek om hier op mijn blog eens wat meer uitleg aan te geven. Want wat is dat nu eigenlijk, ¨crowdfunding¨?

Wat is crowdfunding?

Het woord crowdfunding betekent in het Nederlands ¨publieksfinanciering¨. Deze vorm van financieren is een alternatief voor de bekende kredietaanvragen bij een bank. Crowdfunding kan bijvoorbeeld een oplossing zijn, als jouw bank je geen startkapitaal wil geven. Dit komt omdat crowdfunding opgezet kan worden zonder financiële tussenpersonen (zoals een bank). Deze vorm verloopt via een directe lijn tussen de ondernemer (in spe) en de investeerders.

Hoe gaat crowdfunding in zijn werk?

Stel, je hebt een goed idee voor een bedrijf of ander project. Echter, je hebt er zelf niet voldoende geld (kapitaal) voor om dit op te starten. Je kunt dan op een speciaal platform op internet jouw project aanbieden. Je maakt de mensen met een goede en duidelijke (en natuurlijk realistische) omschrijving van jouw project enthousiast. Hierbij vermeldt je dan ook het benodigde bedrag. Iedereen kan dan investeren in jouw project, zowel particulieren als ondernemers. Doel is dan dat veel particulieren en/of ondernemers samen een klein bedrag inleggen, waarmee je per saldo aan het benodigde (resterende deel van het) startkapitaal komt. Dit is dus iets heel anders dan een gewone banklening, waarbij je één groot bedrag van één investeerder (bank) ineens krijgt. Een ¨crowd¨ is een mensenmassa.

Crowdfunding-websites

Natuurlijk zijn er inmiddels al vele crowdfunding-websites te vinden op het internet. En zijn er meerdere varianten in omloop. Zo zijn er sites die pas uitkeren nadat het benodigde bedrag volledig is binnengehaald. Wordt het bedrag niet volledig behaald, dan krijgen alle investeerders hun geld terug (of worden de toezeggingen niet geïnd) en gaat de crowdfundingsactie niet door.

In Nederland houdt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een register bij van deze platformen. Hierin staat of ze een vergunning of ontheffing hebben gekregen. Er zijn platformen die crowdfunding ¨loan based¨ (= lenen geld uit) aanbieden en platformen die crowdfunding ¨equity based¨ (=investeren in bedrijven) aanbieden.

De eigenaren of beheerders van deze platformen zijn het -eerste aanspreekpunt- voor zowel de ondernemer als de investeerder. Toch weer een soort tussenpersoon dus. Maar hoe worden zij dan betaald, zul je je nu afvragen. Deze websites krijgen hun geld via:

  • Een vergoeding die de ondernemer aan hen betaald om op hun platform hun project te mogen plaatsen (vaak kost dit een paar honderd euro).
  • De ondernemer moet een bepaald percentage van het behaalde kapitaal afstaan aan het platform.
  • De investeerders betalen een bepaald percentage van hun geïnvesteerde bedrag aan het platform.

Varianten crowdfunding

Crowdfunding kan op verschillende wijzen. De meest gangbare varianten zijn:

  • Via donaties: De investeerder krijgt er niets voor terug, het is een gift. Dit gebeurt het meest bij goede doelen.
  • Via sponsoring: De investeerder krijgt een beloning ¨in natura¨. Hierbij kun je denken aan een gratis abonnement (bijvoorbeeld in het geval hierboven van het waterpark), een naamsvermelding (reclame), een exemplaar van het product wat het bedrijf wil maken enz.
  • Via Eigen Vermogen: De investeerder krijgt dan een participatie in het bedrijf of project. De ondernemer krijgt zijn startkapitaal en in ruil daarvoor krijgen de investeerders een deel van de winst (op basis van de waardeontwikkeling van het project/bedrijf natuurlijk)
  • Via Vreemd Vermogen: De investeerder leent het bedrag aan de ondernemer. Na verloop van tijd betaalt de ondernemer het geleende bedrag aan de investeerders met rente terug.
  • Via Initial Coin Offering (ICO): Dan komen we weer op het onderwerp van de cryptovaluta. Bij een Initial Coin Offering (ICO) geeft een startende onderneming nieuwe digitale munten uit, oftewel tokens. Deze tokens worden vervolgens verhandeld en stijgen in waarde naarmate de startende onderneming groeit. Let op: Hierbij kun je veel geld verliezen! Lees ook mijn eerdere blogs over cryptovaluta en over hoe transacties hierin plaatsvinden.

Tot slot

Het mooie aan crowdfunding is dat je als particulier, bijvoorbeeld door het inleggen van een klein bedrag van 100 euro, kunt participeren in een leuk project (via de methode van Eigen Vermogen dan). Het is dan nog te overzien, mocht je het geld verliezen. En voor de ondernemer is het fijn om als alternatief toch aan het benodigde startkapitaal te kunnen komen, mochten de banken je geen krediet willen geven.