Als je voor het eerst ondernemer wordt, begin je meestal eerst als eenmanszaak of V.O.F. (vennootschap onder firma). Als je eenmanszaak of V.O.F. na verloop van tijd goed loopt, vragen veel ondernemers zich al snel af of het handig is om het geheel om te zetten naar een B.V. (Besloten Vennootschap).

Er is alleen niet hele duidelijke regel voorhanden, wanneer dit precies slim is om te doen. Het is erg situatie-afhankelijk, dat voorop gesteld. Mocht je hierover denken, dan is het te allen tijde raadzaam om vooraf jouw specifieke situatie goed door te spreken met een belastingadviseur.

Toch zijn er wel een aantal richtlijnen en redenen te noemen wanneer het een geschikt moment kan zijn om je eenmanszaak / V.O.F. om te zetten naar een B.V.  Deze behandel ik hieronder:

De hoogte van je winst uit onderneming

Een eenmanszaak / V.O.F. betaald jaarlijks inkomstenbelasting over de behaalde winst, en een B.V. betaald vennootschapsbelasting. De trapsgewijs stijgende tarieven voor inkomstenbelasting liggen een stuk hoger dan het tarief voor de vennootschapsbelasting. Bij hogere winsten is een B.V.-constructie voordeliger dan een eenmanszaak / V.O.F.-constructie. En bij lagere winsten is een eenmanszaak /V.O.F. weer fiscaal voordeliger.

Maakt je bedrijf jaarlijks forse en consistente winsten? Dan kan een B.V. dus interessant zijn. Het lagere belastingtarief van de vennootschapsbelasting wint het dan van de aftrekposten (zelfstandigenaftrek, startersaftrek, MKB-winstvrijstelling) en trapsgewijs stijgende inkomstenbelastingtarieven die gelden voor de eenmanszaak / V.O.F.

Over het specifieke omslagpunt (in euro) zijn de verschillende financiële en fiscale experts het al jaren niet eens. Grof gezegd ligt dit punt volgens hen zo rond een winstnivea van 100.000 tot 150.000 euro. Maar let op! Dit moet dan wel een stabiele winst zijn. Heb je dus 1 jaar opeens een winst van 100.000 euro, ren dan niet meteen naar de notaris. Een kenmerk van ondernemen is immers de fluctuerende winsten. Maar heeft je bedrijf bewezen dat deze winstbedragen stabiel en consistent doorzetten, dan is het interessant om over de overstap na te gaan denken.

Echter, dit bereikte winstniveau is niet alles. Er zijn nog meer zaken waarmee je rekening moet houden voordat je besluit over te stappen naar een B.V. Deze behandel ik in de kopjes hieronder.

Aansprakelijkheid en risicoprofiel van de onderneming

Iedere onderneming is anders. Sommige ondernemingen lopen aanzienlijk meer risico dan andere. Dit is voor een groot deel afhankelijk van het type product of dienst dat je verkoopt. Zijn er hierbij risico’s op forse claims? Bijvoorbeeld omdat je zaken doet met het buitenland? Dan is het wellicht verstandig om (al eerder dan de hierboven gestelde financiële grens) een B.V. op te zetten. Hiermee bescherm je in principe namelijk je privévermogen (beperkte aansprakelijkheid genoemd), hoewel dit ook nooit 100% garantie geeft. Want door o.a. onbehoorlijk bestuur van je B.V. kun je altijd alsnog privé-aansprakelijk worden gesteld. Ik zal in een latere blog nog uitgebreid ingaan wat er onder ¨onbehoorlijk bestuur¨ wordt verstaan.

N.B. Sluit natuurlijk ook altijd nog een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af!

Verder zijn investeerders over het algemeen makkelijker aan te trekken met een B.V. Een investeerder wordt namelijk ook persoonlijk aansprakelijk voor de schulden die jouw eenmanszaak / V.O.F. maakt. En aangezien het privévermogen -in principe- wordt afgeschermd bij een B.V., is investeren in een B.V. (ten opzichte van in een eenmanszaak / V.O.F.) aantrekkelijker voor investeerders. Bij een B.V. kun je makkelijk aandelen verkopen aan een investeerder.

Toekomstperspectief en imago

Een B.V. wordt ook vaak  door veel mensen gezien als soort van statussymbool. Een B.V. heeft vaak een professionelere uitstraling (imago) dan een eenmanszaak / V.O.F.

Verder zijn er bedrijven die als policy hebben alleen zaken te willen doen met een B.V. Dit is met name zo bij multinationals. Dus heb je de ambitie om met internationale bedrijven zaken te doen, nu of in de toekomst, dan is het omzetten naar een B.V. zeker het overwegen waard.

Extra kosten B.V.

Er zijn echter wel extra kosten verbonden aan een B.V.  Voor de oprichting zul je naar de notaris moeten.

Verder heeft een B.V. andere jaarlijkse verplichtingen dan een eenmanszaak / V.O.F. Een B.V. moet namelijk jaarlijks:

  • Een jaarrekening opstellen en deponeren bij de Kamer van Koophandel (en hiermee zijn dan vaak ook hogere accountantskosten gemoeid).
  • Aangifte vennootschapsbelasting doen.
  • Aangifte Loonheffing doen (als directeur (dga) ben je namelijk in loondienst bij de B.V., alsook je eventuele verdere werknemers).
  • Loonadministratie bijhouden.
  • Enz.

Al deze zaken brengen natuurlijk hogere jaarlijkse kosten met zich mee (naast de initiële oprichtingskosten) dan bij een eenmanszaak / V.O.F. het geval is.

Belangrijk!

Zoals ik in de inleiding van deze blog al had aangestipt, is iedere situatie weer anders. In deze blog heb ik wat zaken beschreven die -over het algemeen- gelden. Met name de aangegeven financiële grens. Mocht je overwegen om je eenmanszaak / V.O.F. om te zetten naar een B.V., dan raad ik je -met klem- aan om jouw persoonlijke situatie goed door te spreken met een fiscaal en financieel goed onderlegd persoon. Want misschien is jouw situatie wel zo anders, dat er andere mogelijkheden interessanter zijn dan wel dat je beter door kunt gaan in je eenmanszaak / V.O.F.