In mijn vorige blog heb ik al even benoemd dat de spaarrente vaak bepaald wordt aan de hand van de Euribor. Maar wat is de Euribor nu eigenlijk? Dat leg ik uit in deze blog.

Euribor rente

Euribor is de afkorting van Euro Interbank Offered Rate. Euribor is het rentetarief waar primaire* Europese banken elkaar leningen tegen verstrekken. De Euriborrente is hiermee een soort van vergelijkingstarief (ook wel benchmarktarief) voor de geldmarkt**. Het gaat tussen deze primaire banken dan om zogeheten interbancaire termijndeposito’s met een vaste looptijd tot en met één jaar (in euro’s) die binnen de Europese Economische- en Monetaire Unie verhandeld worden.

Het Euribor rentetarief wordt aan de hand van een enquête onder een panel/toetsgroep van circa 20 Europese banken elke dag opnieuw vastgesteld. De banken in dit panel zijn die met de hoogste handelsvolumes in de Economische en Monetaire Unie (EMU). O.a. de ING-bank zit hierin.

Euribor bestaat niet uit één enkel rentetarief, maar uit meerdere aangezien er maar liefst acht looptijden zijn met elk een eigen Euribor-rentetarief. Zo zijn er looptijden van: 1 week, 2 weken en 1, 2, 3, 6, 9 maanden en 1 jaar. Deze tarieven worden dus dagelijks beïnvloed door door de economische groei / inflatie op dat moment.

Euribor koppeling met refirente

Primaire banken kunnen, naast onderling lenen bij andere primaire banken, ook geld lenen bij de Europese Centrale Bank (ECB). En met behulp van de zogeheten refirente*** kan de ECB de rente op de geldmarkt beïnvloeden. De ECB heeft besloten op dit moment de marktrentes laag te houden. Dit betekent ook dat primaire banken nu goedkoop geld kunnen lenen om die vervolgens ook weer uit te lenen. Het gevolg hier weer van is een laag Euribor-rentetarief op dit moment.

Euribor en kortlopende hypotheekrente / hypotheekrenteverwachting

De Euribor wordt (naast de spaarrente) ook voor de kortlopende hypotheekrente (rentevast maximaal 2 jaar) als graadmeter gebruikt. Hypotheekverstrekkers en hypotheekadviseurs volgen daarom ook vaak de Euribor voor het uitspreken van hun hypotheekrenteverwachting.

N.B.: In de tekst over de Euribor hierboven kom je nogal wat economische termen tegen die wellicht wat meer toelichting nodig hebben. Zoals primaire banken, geldmarkt en refirente. Hieronder geef ik voor de volledigheid de definities van deze termen.

*Wat zijn primaire banken?

Primaire of algemene banken zijn zogeheten geldscheppende banken. Hierbij kun je denken aan banken zoals ING, Rabobank, ABN/Amro, SNS enz. Zij kunnen geldscheppen, dit houdt in dat zij met een beperkte kas een grotere girale geldhoeveelheid kunnen uitlenen. Daarnaast houden ze zich ook vaak bezig met hypotheken en verzekeren etc.

**Wat is de geldmarkt?

Onder geldmarkt verstaat men het geheel van vraag en aanbod met betrekking tot kortlopende kredieten, met een looptijd van een dag tot 1-2 jaar. Zoals op elke markt, vindt ook op de geldmarkt prijsvorming plaats. Dit is de korte rente. De groothandel op de geldmarkt is voornamelijk een interbancaire handel. Daarnaast opereren op deze markt de institutionele beleggers, de overheid en grote bedrijven. De handel op de geldmarkt gaat altijd over de korte termijn, de leningen lopen van een dag tot 1-2 jaar. Langer lopende leningen worden op de kapitaalmarkt verhandeld.

***Wat is refirente?

De refirente (de afkorting van refinancing rate) ook wel herfinancieringsrente genoemd, en die ook wel eens reporente (repurchase operation) wordt genoemd, is de rente die banken en financiële instellingen betalen aan de Europese Centrale Bank als zij hier geld opnemen.

Gebruikte bronnen:

Wikipedia Euribor

Wikipedia Geldmarkt

Wikipedia Refirente