In een vorige blog heb ik al eens beschreven wanneer het handig is om een eenmanszaak / V.O.F. om te zetten naar een B.V. Deze kun je hier nalezen. Vandaag behandel ik de verschillen in belastingsoorten die er zijn tussen een eenmanszaak / V.O.F. en een Besloten Vennootschap. Het verschil in type belastingen is:

Inkomstenbelasting en aftrekposten

Een eenmanszaak / V.O.F. betaald Inkomstenbelasting over de winst uit onderneming. Voordat de Inkomstenbelasting over de winst wordt berekend, mogen er eerst nog bepaalde aftrekposten van deze winst worden afgehaald. Deze zogenaamde ondernemersaftrek bestaat uit de zelfstandigenaftrek (2019: € 7.280, eventueel nog verhoogd met de startersaftrek (2019: € 2.123). In totaal kan een eenmanszaak / V.O.F dus nog € 9.403 van de winst uit onderneming aftrekken voordat de belasting wordt berekend. Een B.V. heeft geen recht op deze ondernemersaftrek.

Wel gelden er zowel voor de B.V. als voor de eenmanszaak / V.O.F. aftrekposten zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, milieu-investeringsaftrek en energieinvesteringsaftrek.

Vennootschapsbelasting

De B.V. moet uiteindelijk Vennootschapsbelasting betalen over haar fiscale winst uit onderneming. De belastingtarieven van de Vennootschapsbelasting zijn aanzienlijk lager dan die van de Inkomstenbelasting waar een eenmanszaak / V.O.F. mee te maken krijgt. Dat is dus weer gunstiger voor de B.V. Een B.V. betaalt namelijk over de eerste € 200.000 een percentage van 19% vennootschapsbelasting en over het meerdere boven deze € 200.000 moet 25% vennootschapsbelasting worden betaald.

Ter vergelijking, de vier schijven / tarieven voor de inkomstenbelasting (voor eenmanszaak / V.O.F.) over 2019 beginnen bij 36,65% en kunnen progressief stijgen tot maar liefst 51,75%, indien nog geen AOW-leeftijd. Dit tarief is dus afhankelijk van de hoogte van de belastbare winst uit onderneming van de eenmanszaak / V.O.F. Hierbij geldt, hoe hoger de winst, hoe meer belasting er moet worden betaald.

Salaris / (gebruikelijk) loon

Een B.V. moet aan haar directie (directeur-grootaandeelhouder afgekort DGA) verplicht een salaris uitbetalen waarover de directie privé weer inkomstenbelasting moet betalen. Deze verplichting tot uitbetaling van minimaal een gebruikelijk loon moet van de Belastingdienst. Dit gebruikelijk loon is voor 2019 vastgesteld op een bedrag van € 45.000. Een eenmanszaak /V.O.F. heeft deze verplichting tot uitbetaling van een gebruikelijk loon niet.

Dividend en dividendbelasting

Als de B.V. naast het bovenstaande salaris ook nog dividend uitkeert aan directie of aandeelhouders, dan moet er 15% dividendbelasting worden ingehouden op deze uitbetaling. Voor een eenmanszaak / V.O.F. geldt dit niet.

Bron: Belastingdienst (zie vermelde links in deze blog)