Dit vraagstuk hield mij destijds als startende zzp’er natuurlijk ook bezig. Ik heb dit toen uitvoerig uitgezocht. De uitkomsten -die ik vond via de openbare bronnen op internet- kun je vandaag lezen in deze blog.

De Belastingdienst ziet zzp’ers als ondernemer voor de inkomstenbelasting als ze voldoen aan een aantal voorwaarden. Want alleen dan heb je recht op allerlei aftrekposten speciaal voor ondernemers, zoals de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek, startersaftrek enz.). 

Hoeveel opdrachtgevers?

Over de -mate van zelfstandigheid van de onderneming- (in de voorwaarden van de Belastingdienst) is vaak nogal wat onduidelijkheid onder zzp’ers. Want veel mensen zijn van mening dat je minimaal drie opdrachtgevers per jaar nodig hebt om hieraan te voldoen. Echter, dit is een misverstand. De Belastingdienst heeft namelijk geen regel opgesteld over het aantal opdrachtgevers die je moet hebben om als ondernemer te worden gezien. De Belastingdienst controleert hiertoe wel op het al dan niet bestaan van een gezagsverhouding tussen de zzp’er en de opdrachtgever.

Geen gezagsverhouding tussen zzp’er en opdrachtgever

Als er GEEN gezagsverhouding tussen de zzp’er en de opdrachtgever aanwezig is, dan is dus bijvoorbeeld één opdrachtgever per jaar ook voldoende. Er is geen sprake van een gezagsverhouding als de opdrachtgever niet kan aangeven hoe de zzp’er zijn opdracht moet uitvoeren omdat de opdrachtgever en de overige medewerkers in het bedrijf er bijvoorbeeld zelf geen verstand van hebben.

Wat als er wel een gezagsverhouding is tussen zzp’er en opdrachtgever?

Als er wel sprake is van een gezagsverhouding tussen zzp’er en opdrachtgever dan is het wel nodig om meerdere opdrachtgevers per jaar te hebben. Een vermoeden van een gezagsverhouding is er als de zzp’er dezelfde werkzaamheden uitvoert als medewerkers van het bedrijf. Of dit al dan niet in de praktijk zo is, dat maakt dan niet uit. Het gaat er dan om dat de opdrachtgever dan wel de mogelijkheid heeft om aanwijzingen over de werkzaamheden te geven. Voor de zzp’er is het dan van belang om te bewijzen dat hij toch wel zelfstandig is, hiervoor heeft hij dan meerdere opdrachtgevers per jaar nodig om dit aan te tonen.

Opdrachten via een bemiddelings- of detacheringsbureau

Als je via een bemiddelaar of detacheerder aan de slag gaat voor een klant, dan geldt het bemiddelingsbureau als jouw opdrachtgever (en dus niet de klant / klanten waar je via de bemiddelaar voor werkt).

Voorkomen is beter dan genezen

Hoewel het hebben van meerdere opdrachtgevers dus niet per se moet, bewijs je met meer dan één opdrachtgever per jaar natuurlijk wel beter je onafhankelijkheid en zelfstandigheid (met dus vooral geen gezagsverhouding). Zie het dan maar als soort van veiligheidsmarge om het liefst meer dan één opdrachtgever te hebben per jaar, als dat lukt natuurlijk. Dit om eventueel gesteggel achteraf hierover te voorkomen.

Nalezen: Uitspraak Gerechtshof

Een jaar geleden, in mei 2018, heeft het Gerechtshof Den Haag een uitspraak gedaan over dat iemand met slechts één opdrachtgever zich ook zzp’er mag noemen. Dit bewijst bovenstaande interpreteerbaarheid van de wet. Als je deze uitspraak wilt lezen, kan dat hier. Deze zaak had de Belastingdienst aangespannen tegen een zzp’er in de paprikateelt. De belastinginspecteur vond deze zzp’er niet zelfstandig genoeg omdat hij voor 90% voor slechts één opdrachtgever had gewerkt in dat jaar.

Bronnen:

Belastingdienst

Uitspraken Rechtspraak.nl

Ikwordzzper.nl