Vandaag leg ik uit wat er bedoeld wordt met gemengde kosten. Dit in context van de aangifte Inkomstenbelasting (IB) of aangifte Vennootschapsbelasting (VPB) voor ondernemers.

Wat zijn gemengde kosten?

De term ¨gemengde kosten¨ komt uit het belastingrecht. Dit betreffen kosten die een ondernemer voor de zaak heeft gemaakt, maar waar hij persoonlijk ook iets aan heeft gehad. Een soort van bedrijfskosten, maar met een privétintje om het zo maar te zeggen. De volgende kosten worden door de Belastingdienst aangemerkt als zijnde gemengde kosten:

  • Representatiekosten (bijvoorbeeld vermaak, etentje, bedrijfsborrel, feestelijke bijeenkomsten en recepties);
  • Voedsel, drank en genotmiddelen;
  • Congressen, seminars, symposia, studiereizen en excursies. Met eventueel bijbehorende reis- en verblijfkosten; voor deze reis- en verblijfkosten geldt een aftrekbeperking van maximaal € 1.500.

Hoe werkt de aftrek hiervan in de aangifte IB / VPB voor ondernemers?

Voor het aftrekken van (een deel van) deze kosten kun je kiezen uit 2 opties, te weten:

Optie 1:

Om de gemengde kosten af te trekken, geldt er een drempel. Dit betekent dat je alleen het bedrag aan kosten boven deze drempel mag aftrekken in de aangifte. Voor 2019 is het bedrag van deze drempel € 4.600 (2018: € 4.500).

Optie 2:

In plaats van bovenstaande drempel van € 4.600 mag je er ook voor kiezen om 80% (2019) van deze kosten af te trekken. Je hoeft in dat geval dan dus niet boven de drempel uit te komen.

Let op: De aftrekbeperking van reis- en verblijfskosten van maximaal € 1.500 blijft ook hierbij nog steeds gelden!

Voor zzp’ers en kleine ondernemingen is de laatste optie (van 80% van de kosten) vaak het meest gunstig. Welke optie voor jou het meest gunstig uitvalt, is simpelweg even een berekening van beide opties te maken en hieruit vervolgens te kiezen.

In een volgende blog zal ik nog eens nader ingaan op het begrip representatiekosten. Wat valt hier allemaal nog meer onder en wat is het verschil met reclamekosten?

Bron: Belastingdienst