In deze blog ga ik nader in op wat de rechtsvorm coöperatie -oftewel een coöperatieve vereniging- precies is. Het is dus een soort van vereniging met leden, er zijn hierin overeenkomsten aangegaan met en voor de leden.

De coöperatie is een rechtspersoon, dit houdt in dat de risico’s van hoofdelijke aansprakelijkheid (denk o.a. aan privé-aansprakelijkheid) zijn beperkt. Mocht er iets misgaan met de coöperatie, dan zijn alle leden voor een gelijk deel aansprakelijk voor het restant aan schulden.

Samenwerkingsverband voor bijvoorbeeld zzp’ers

Ben je zzp’er en werk je veel samen met andere zzp’ers / zelfstandigen? Dan is het oprichten van een coöperatie voor dit samenwerkingsverband hiervoor ook het overwegen waard. Het komt namelijk nog wel eens voor dat je als zzp’er niet in aanmerking komt voor bepaalde opdrachten, omdat ze bijvoorbeeld te groot zijn voor één zzp’er. Dat is natuurlijk jammer, want hierdoor loop je omzet of een leuke opdracht mis. In een samenwerking met andere zzp’ers (bijvoorbeeld dus in een coöperatie) kom je mogelijk wel in aanmerking voor een dergelijke grote opdracht. Alle leden (zzp’ers) werken dan aan hetzelfde grote project (onder één naam). De opdrachtgever vindt dit vaak ook fijner, omdat er dan maar één aanspreekpunt is die alles voor deze opdracht regelt, waaronder bijvoorbeeld ook de facturering.

Een coöperatie is in feite een vereniging -mét een bedrijf-. De bedrijfsactiviteiten voorzien -in bepaalde stoffelijke behoeften / belangen- van de leden. Deze bepaalde stoffelijke behoeften / belangen van de leden zijn vastgelegd in de statuten. Vaak zijn dit bedrijfsactiviteiten die, zoals hierboven ook beschreven, een lid niet renderend genoeg of niet capaciteitstechnisch genoeg in zijn eentje kan uitvoeren. Door de bedrijfsactiviteiten in een coöperatie aan te bieden, kunnen schaalvoordelen worden behaald en meer mogelijkheden worden gecreëerd (denk aan de grotere opdrachten voor de zzp’ers in een coöperatie gezamenlijk). Winst is overigens geen hoofddoel van een coöperatie, het gaat primair om het voorzien in de stoffelijke belangen van de leden. Natuurlijk moet er wel winst worden gemaakt om economisch gezien te kunnen voortbestaan, maar deze winst wordt gezien als middel, niet als doel.

Oprichting

Je hebt minimaal één andere persoon nodig, om een coöperatie op te richten. Dit moet bij notariële akte gebeuren (het wordt een coöperatieve vereniging). Nadat je deze notariële akte binnen hebt, kun je de coöperatie inschrijven bij de Kamer van Koophandel. De algemene ledenvergadering heeft de hoogste zeggenschap in de coöperatie. Deze wordt door het bestuur benoemd.

Winstverdeling binnen de coöperatie

Leden betalen doorgaans allemaal mee aan de oprichting en instandhouding van de coöperatie. Hoe de winst uiteindelijk verdeeld wordt, mag de coöperatie zelf afspreken. Het is natuurlijk verstandig om dit schriftelijk vast te leggen. Meestal wordt ervoor gekozen dat de winst verdeeld wordt op basis van het werk / opdracht dat een lid heeft uitgevoerd namens de coöperatie.