De blauwe enveloppen zijn bij de meeste mensen alweer bezorgd. Oftewel de uitnodigingen tot het doen van de jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting over 2018. Maar ook als je geen uitnodiging hebt ontvangen, en wel Inkomstenbelasting verschuldigd bent (dat moet je dan zelf controleren), ben je verplicht aangifte te doen. Meer hierover kun je hier lezen.

Mijn blogs van vorig jaar over de drie boxen:

Vorig jaar heb ik drie blogs geschreven over het stelsel van Inkomstenbelasting, per blog heb ik een box uitgelegd. Deze blogs kun je eventueel nog even teruglezen, mocht je dat willen. Zie de links hieronder:

Box 1

Box 2

Box 3

Een paar belangrijke wijzigingen aangifte Inkomstenbelasting 2018:

Voor nu behandel ik de belangrijkste wijzigingen in de Inkomstenbelasting 2018. Er is, over het algemeen gezien, niet heel veel veranderd ten opzichte van het belastingjaar 2017.

Het heffingsvrij vermogen box 3 gaat omhoog

Het heffingsvrij vermogen is een vast bedrag van je vermogen (bezittingen minus schulden) dat is vrijgesteld van belasting. In 2018 bedraagt het heffingsvrij vermogen 30.000 euro (2017: 25.000 euro). Heb je een fiscale partner? Dan bedraagt het totale heffingsvrij vermogen het dubbele, te weten 60.000 euro (2017: 50.000). Dat is dus mooi, want je hebt dus wat meer ruimte qua spaargeld gekregen waarover je geen belasting hoeft te betalen.

AOW-leeftijd gestegen

Per 1 januari 2018 is de AOW-leeftijd gestegen naar 66 jaar (verhoging van 3 maanden). Echter dit betekent ook dat je 1 jaar langer AOW-premies moet betalen en dat je 1 jaar later pas je AOW-uitkering krijgt. Deze hogere AOW-leeftijd werkt ook door in je aangifte Inkomstenbelasting 2018, via de verschillende heffingskortingen, aangezien de heffingskortingen procentueel anders zijn voor niet-AOW-ers versus AOW-ers.

Eigenwoningforfait

De bijtelling eigen woning, ook wel het eigenwoningforfait genoemd, is voor de meeste woningen (met een WOZ-waarde tussen de 75.000 en 1060.000 euro) 0,05% gedaald. In 2018 moet je in deze WOZ-range 0,70% van de WOZ-waarde van je woning bij je inkomen optellen.

1 maart 2019 a.s.

Zoals gezegd, zijn dit een aantal van de belangrijkste wijzigingen. Als je vanaf 1 maart a.s. aangifte 2018 gaat doen met het programma van de Belastingdienst vind je alle specifiek op jouw aangifte toegespitste posten en veranderingen. In het programma zelf kun je de veranderingen (meestal) aan het begin ook nog eens nalezen, danwel de –vraagtekens– benaderen achter elke post in de aangifte voor meer uitleg.

Succes!

Bron: Belastingdienst