Zoals jullie weten ben ik accountant. Maar wat doet een accountant nu eigenlijk allemaal? De hele dag met cijfers bezig zeker?! Die vraag krijg ik vaak gesteld, dus ik dacht ik wijd hier eens een informatieve blog aan.

Cijfers en meer…

De hele dag met cijfers bezig? Absoluut niet! Een accountant kan en doet zoveel meer dan dat. Een accountant houdt zich natuurlijk bovenal veelvuldig met de financiële administratie van bedrijven bezig. Maar daarnaast is een accountant ook adviseur, vertrouwenspersoon (voor zowel bedrijven als het maatschappelijk verkeer), belastingkundige en overall een financiële huisarts voor ondernemingen.

Accountants hebben door hun brede kennis van organisaties zicht op de hele organisatie en bedrijfsprocessen (ze zien bijvoorbeeld kansen voor meer winst in een organisatie en ze kunnen bijvoorbeeld ook frauduleuze handelingen in een bedrijf signaleren). Een accountant heeft mede daardoor ook een belangrijke maatschappelijke rol en moet zich daarom aan strenge regelgeving houden. Onderdeel hiervan zijn de 5 fundamentele beginselen, namelijk: Integriteit, Objectiviteit, Professionaliteit, Vertrouwelijkheid en Vakbekwaamheid. Verder is het erg belangrijk dat de accountant zich aan zijn onafhankelijkheid houdt. Onafhankelijk van de klant/opdrachtgever.

Beschermd beroep

Het is verboden om je accountant te noemen als je dat niet bent. Accountant is namelijk een beschermd beroep, net als notaris of arts. Er gaat hier een jarenlange studie aan vooraf. Een theoretische opleiding post-HBO AA of universitair RA, gevolgd door nog een jarenlange praktijkopleiding, waarna je ingeschreven wordt in het accountantsregister van het NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants). Ook het vermelden van termen als ¨accountancy, accounting, accountant e.d.¨ in je bedrijfsnaam, terwijl je geen accountant bent is verboden.

Titels

In Nederland zijn er twee accountantstitels, te weten:
AA: Accountant-Administratieconsulent en RA: Registeraccountant. De opleiding tot AA-Accountant is op Post-HBO niveau en de opleiding tot RA-Accountant is een (post-)universitaire studie. Zelf heb ik de AA-titel en daarnaast heb ik nog de Master of Science in Accountancy & Controlling (Master voor RA) afgerond aan de universiteit. Zie voor de details over hoe je accountant kunt worden het handige opleidingspad op de website www.accountantworden.nl van het NBA.

Waar is de accountant zoal werkzaam?

Een accountant kan over het algemeen breed ingezet worden binnen uiteenlopende organisaties en branches. Het NBA hanteert de volgende 4 categorieën waarbinnen je als accountant werkzaam kunt zijn:

  1. Openbaar Accountant

Je bent Openbaar Accountant als je op een accountantskantoor of accountantsorganisatie werkt of je hebt een eigen accountantskantoor. Deze kantoren hebben verschillende klanten, waarvoor jij (veelal samen met jouw collega’s) de financiële administratie, jaarrekening en belastingen verzorgd. Klanten kunnen zijn: commerciële bedrijven, overheidsinstellingen, verenigingen, stichtingen enz. Ook particulieren maken vaak gebruik van de diensten van een accountantskantoor, bijvoorbeeld voor het doen van hun jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting, het verzorgen van de aangifte erf- of schenkbelasting en andere persoonlijke vermogenszaken.

2. Accountant in Business

Je bent Accountant in Business als je bij een bedrijf werkt op de financiële administratie of hier het financieel management voert. Je kunt dan denken aan functies als Controller, Administrateur, Hoofd Administratie, Financieel Directeur etc.

3. Overheidsaccountant

Een overheidsaccountant werkt, zoals de naam al zegt, bij de overheid. Bijvoorbeeld bij de Belastingdienst, een Gemeente of Ministerie. Hier houdt hij zich dan met de financiële zaken bezig dan wel de belastingaangiften etc.

4. Intern Accountant

Een Intern Accountant is in dienst bij een grote onderneming waar hij de afdelingen en vestigingen controleert en adviseert. Deze onderneming is dan min of meer zijn enige klant alsook zijn werkgever.

En nog een onderscheid…

Naast het onderscheid AA/RA, Accountant in Business, Openbaar Accountant, Overheidsaccountant en Intern Accountant is er nog een onderscheid te maken binnen het beroep van de accountant, namelijk:

a. Controlerend Accountant

Controlerend Accountants controleren de jaarrekening van grote ondernemingen. Zij zetten hun handtekening waarna alle belanghebbenden erop mogen vertrouwen dat de cijfers juist zijn.

b. Samenstellend of MKB- Accountant

Een Samenstellend Accountant werkt voor MKB-bedrijven. Hij houdt zich hier bezig met de financiële administratie, ondersteund met het opzetten hiervan en adviseert over diverse onderwerpen die voor het bedrijf op financieel gebied van belang zijn. Hierbij kun je denken aan het verbeteren van de bedrijfsprocessen, belastingen of manieren om meer winst te behalen.

Permanente Educatie

Een accountant moet altijd zijn vakkennis goed op peil houden (althans zolang hij in het accountantsregister staat en de titel draagt). Hij moet jaarlijks daarom meerdere cursussen, seminars, zelfstudie-activiteiten etc. volgen om zijn vakkennis op een goed niveau te houden. De NBA controleert hierop. Per 3 jaar moet hij 120 uren hieraan besteden, wat neerkomt op 40 uren per jaar.

Bron: www.accountantworden.nl