Vrijwel iedereen in Nederland heeft een BSN. BSN staat voor Burger Service Nummer. Het BSN-nummer (vroeger je SoFi-nummer (sociaal fiscaal nummer) genoemd) is van oorsprong een unieke cijfercombinatie bedoeld voor communicatie tussen overheid en burgers.

Privacy

Omdat de BSN persoonsgebonden en uniek is, zijn daarmee ook de privacy risico’s groot. Er bestaan bij onzorgvuldig gebruik van de BSN risico’s op misbruik van gegevens en zelfs van identiteitsfraude. Bedrijven en particulieren mogen iemands BSN alleen gebruiken als zij daar op basis van een overheidsregeling (wettelijke regeling) verplicht zijn. Buiten dit doel, mogen zij het BSN niet anders gebruiken.

Echter…

Het BSN ligt bij freelancers / zzp’ers oftewel eenmanszaken in feite vaak gewoon op straat… Dit omdat de Belastingdienst het BSN van deze ondernemers in de BTW-code heeft verwerkt. En de Belastingdienst verplicht de ondernemers om deze BTW-code op haar facturen en website /uitingen te vermelden. Deze BTW-codes bestaan namelijk uit een landcode (NL), gevolgd door je volledige BSN en eindigend op B01 (of een code t/m B99 eventueel). Het is dus heel simpel om hieruit iemands BSN te filteren.

Gelukkig heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de Belastingdienst (Ministerie) hierop aangesproken. Dat dus het BTW-nummer met hierin verwerkt het BSN niet strookt met de nieuwe privacywetgeving (AVG).

Hoe wordt dit opgelost?

Uiterlijk 1 januari 2020 krijgen alle ondernemers met een eenmanszaak (waaronder freelancers, zzp’ers, aangezien zij gewoon ook ondernemers met een eenmanszaak zijn), een nieuw BTW-nummer zonder deze BSN-herkenning. Dit nummer kan dan vermeldt worden op de website en facturen van de eenmanszaak.

Echter, blijkbaar kan de Belastingdienst dit niet zo snel uit haar systeem aanpassen, het zit er waarschijnlijk erg sterk in verweven, vandaar dat het nog tot wel een jaar kan duren. En daarnaast geeft de Belastingdienst aan dat je in de communicatie met de Belastingdienst nog wel steeds je oude BTW-nummer moet blijven gebruiken (met dus het BSN erin). Ze zullen dit op de langere termijn wel oplossen, zodat er uiteindelijk één BTW-nummer overblijft zonder deze BSN-vermelding. Tot dan moet je dus met twee verschillende BTW-nummers werken… Het nieuwe BTW-nummer is dus eerst alleen bedoeld voor jouw uitingen op facturen, website etc.

In de tussentijd…

Het is met deze kennis natuurlijk niet fijn om je oude BTW-nummer nog steeds openlijk te vermelden op je facturen en website. Omdat dit wettelijk verplicht is, controleert de Autoriteit Consument en Markt (ACM) ondernemers op vermelding van het BTW-nummer op facturen en website. De ACM heeft recentelijk gezegd dat ze geen prioriteit meer zullen geven aan de handhaving hiervan. Wat dus inhoudt dat je als ondernemer van een eenmanszaak er nu even (in afwachting op het nieuwe BTW-nummer van de Belastingdienst) voor kunt kiezen je BTW-nummer niet meer openbaar te vermelden op je factuur en website, om bijvoorbeeld het risico van identiteitsfraude tegen te gaan.

N.B.:

B.V.’s, N.V.’s, verenigingen, stichtingen en V.O.F.’s hebben overigens geen last van bovenstaande. Zij hebben namelijk geen BTW-nummers waarin een BSN verwerkt is.