Met ingang van september 2015 is er veel veranderd in de studiefinanciering. Zo heb je nu o.a. het leenstelsel. In deze blog leg ik uit hoe je vandaag de dag je studie gefinancierd krijgt. Ik begin eerst met een uitleg over hoe de regels van de studiefinanciering er tegenwoordig uit zien. Daarna kom ik met wat tips voor wat extra geld tijdens je studietijd.

MBO versus HBO / Universiteit

Sinds september 2015 hebben we in Nederland het leenstelsel. Toch blijft studiefinanciering nog wel steeds de gangbare benaming, ondanks dat bij HBO- en universitaire studenten hun studievoorschot ( -vroegere basisbeurs-) niet meer als gift kan worden omgezet. Ze moeten dit studievoorschot dus volledig aan DUO terugbetalen.

Hieronder leg ik uit waar je per studieniveau recht op hebt (bron: DUO):

HBO en Universiteit: Studievoorschot (= lening), aanvullende beurs en collegegeldkrediet

Voldoe je aan de voorwaarden voor studiefinanciering? Dan heb je recht op een studievoorschot (lening). Dit studievoorschot is geen prestatiebeurs (zoals bij het MBO nog wel het geval is, zie hierna). Het wordt dus niet omgezet in een gift na je afstuderen. Het studievoorschot is een andere naam voor het leenstelsel. Alles wat je leent, moet je later weer terugbetalen. Verder is het studievoorschot voor iedereen gelijk, namelijk € 481,30. Het maakt hierbij niet uit of je uit- of thuiswonend bent.

Afhankelijk van het inkomen van je ouders, heb je -eventueel- nog recht op een aanvullende beurs / collegegeldkrediet. N.B.: Deze beurs is een gift voor de studenten die hun diploma of bul binnen de gestelde termijn van 10 jaar halen! Zowel voor uitwonende als thuiswonende studenten betreffen de aanvullende beurs en collegegeldkrediet gelijke bedragen.

Bedragen voor HBO en Universiteit per maand (januari tot en met juli 2018):

Lening: € 481,30

Aanvullende beurs: € 389,16

Collegeldkrediet: € 167,17 

(Maximaal dus te lenen: € 1.037,63)

MBO: Basisbeurs, aanvullende beurs en lening

Studenten in het MBO krijgen nog steeds een basisbeurs onder dezelfde voorwaarden als voorheen. Dit houdt in dat deze basisbeurs onderdeel is van de prestatiebeurs. De basisbeurs wordt hierbij in een gift omgezet als je binnen 10 jaar je diploma haalt.

Verder hangt het van je woonsituatie af hoeveel geld je krijgt. Thuiswonende MBO-studenten krijgen minder geld dan uitwonende MBO-studenten.

Bedragen basisbeurs MBO per maand (van januari tot en met juli 2018):

Uitwonend: € 269,45

Thuiswonend: € 82,56

Afhankelijk van het inkomen van je ouders, heb je -eventueel- nog recht op een aanvullende beurs. N.B.: Deze aanvullende beurs is een gift voor de studenten die hun diploma binnen de gestelde termijn van 10 jaar halen! 

Bedragen aanvullende beurs MBO per maand (van januari tot en met juli 2018):

Uitwonend: € 360,26

Thuiswonend: € 338,46

Lening MBO:

Verder mogen MBO-ers daarbovenop een (eventuele) lening afsluiten. Het maximaal bij te lenen bedrag voor het MBO is € 179,86.

Rente over de leningen

Je kunt dus extra bijlenen via DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De rente bedraagt 0,00% voor 2018. Het jaar waarin je voor het laatst een beurs of lening kreeg, bepaalt jouw rentepercentage. Kijk hiervoor in het overzicht met rentepercentages. Die rente  is/lijkt natuurlijk aantrekkelijk. Maar vergeet niet dat het om een lening gaat die gewoon volledig terugbetaald moet worden.

Ik hoorde laatst op het nieuws dat er studenten zijn die maximaal lenen en dit bedrag dan op hun spaarrekening zetten, waarvan de spaarrente natuurlijk hoger is dan deze 0,0% rente. Dan heb je dus voordeel. Als je echt zo gedisciplineerd bent en er ook echt vanaf kunt blijven op je spaarrekening, is dit natuurlijk best slim bedacht. Maar in de praktijk geven veel studenten dit geleende geld vroeg of laat toch weer uit. En dan heb je een probleem als je het moet terugbetalen na je studie. Ook zijn hypotheekverstrekkers niet erg gecharmeerd van DUO-leningen, mocht je later een hypotheek willen aanvragen.

Overige faciliteiten

Studentenreisproduct

Als je een studievoorschot (HBO / Universiteit) of basisbeurs (MBO) hebt, dan heb je ook recht op een OV-jaarkaart. De OV-jaarkaart geldt trouwens voor zowel meerderjarige als minderjarige studenten.

  • Voor MBO 1 of 2 is de OV-jaarkaart gratis.
  • Voor MBO 3 of 4, óf HBO of Universiteit: Dan is de OV-jaarkaart (studentenreisproduct) een voorlopige lening (van € 91,62 per maand). Als je binnen 10 jaar je diploma haalt, wordt het studentenreisproduct omgezet in een gift.

Je kunt er daarom voor kiezen om geen OV-jaarkaart te nemen. 

Studievoucher

Studenten (in de eerste lichting) in de overgangsperiode (dit is t/m het schooljaar 2018/2019), is er de studievoucher. Na het behalen van hun diploma krijgen deze studenten een gratis studievoucher. Met deze voucher mag je na je afstuderen een studie of bijscholing ter waarde van € 2.000,- volgen. Deze voucher kun je pas vijf jaar nadat je bent afgestudeerd inzetten. En vanaf het moment van inwisselen is deze slechts vijf jaar geldig.

Met een handicap studeren

Heb je een handicap of chronische ziekte, dan wordt een deel van je studieschuld, te weten € 1.200,- , na je afstuderen kwijtgescholden.

Studieschuld terugbetalen

Als jouw studiefinanciering stopt, begint op 1 januari van het daaropvolgende jaar de zogeheten aanloopfase. Dat is een periode van 2 jaar waarin je nog niet hoeft terug te betalen. De rente loopt in deze aanloopfase wel gewoon door. Na deze 2 jaar durende aanloopfase, begint de aflosfase. Dan moet je maandelijks verplicht terugbetalen.

Je hebt 15 of 35 jaar de tijd om de schuld af te lossen. Deze periode is afhankelijk van de periode waarin je de studiefinanciering hebt gekregen. Wil je weten welke aflosperiode voor jou geldt? Klik dan hier voor meer informatie. De maandelijkse aflossing ligt op circa 4 procent van je maandelijkse inkomen (regeling vanaf 2018). Als het je niet lukt om je studieschuld binnen de gestelde termijn van 15 of 35 jaar af te lossen, dan wordt je restschuld kwijtgescholden.

De rente over je studieschuld is samengestelde interest. Oftewel je betaalt ook weer rente over de rente gedurende de looptijd.

Extra geld bijverdienen met een bijbaan

Het is altijd verstandig om, indien mogelijk, naast je studie een bijbaan te nemen (in plaats van extra te lenen bij DUO). Hiermee creëer je immers wat extra geld wat je kunt besteden aan bijvoorbeeld je studie of aan leuke dingen. En voorkom je hopelijk vervelende leningen die je later terug moet betalen. Een bijbaan moet natuurlijk wel passen in je studieschema. Met andere woorden: Heb je er tijd voor naast je studie? Dat is natuurlijk voor iedereen persoonlijk.

Ouders en je spaarvarken

Wellicht kunnen je ouders (deels) bijspringen in de studiekosten. Dit is natuurlijk afhankelijk van hoe vermogend je ouders zijn. Het is ook handig als je al van jongs af aan van je ouders hebt geleerd om te sparen. Wellicht heb je dan al voordat je gaat studeren een mooi spaarpotje opgebouwd wat je kunt besteden aan je studie.

Mochten er (toekomstige) ouders zijn die deze blog lezen, dan adviseer ik om al vroeg te starten met het sparen voor de studie van je kind of kinderen, indien natuurlijk financieel mogelijk.

Tot slot

Alle in deze blog genoemde bedragen gelden van januari tot en met juli 2018.

Bron: DUO