Gisteren werd bekend dat het door het kabinet geplande UBO-register er pas in 2019 zal komen (aanvankelijk zou het al per juli 2017 ingevoerd worden). Ik ben op zoek gegaan naar wat dit UBO-register nu eigenlijk precies is. In deze blog breng ik jullie hiervan ook op de hoogte.

Wat is het UBO-register?

Ondernemers of directeur-grootaandeelhouders (DGA’ s) met een belang groter dan 25%, krijgen waarschijnlijk in 2019 te maken met het UBO-register. In dit register worden allerlei gegevens over deze ondernemers en DGA ’s opgenomen. Ze worden dan ¨Ultimate Beneficial Owner¨ genoemd (dit betekent in het Nederlands ¨uiteindelijke belanghebbende¨), of kortweg UBO.

Een UBO is een natuurlijke persoon met:

 • Een belang van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon
 • Meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering van aandeelhouders
 • Begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon

Het UBO-register is een maatregel op grond van de vierde Europese antiwitwasrichtlijn (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft). Mensen die zich bezighouden met witwassen hebben namelijk in de praktijk vaak een hele reeks aan vennootschappen. In het UBO-register komt daarom allerlei informatie te staan over de UBO van de ondernemingen en stichtingen. Hierdoor wordt het voor opsporingsdiensten enz. sneller duidelijk wordt wie er -als persoon- verantwoordelijk is voor deze ondernemingen en/of stichtingen. Het doel van het UBO-register is dus het bestrijden van terrorismefinanciering, fraude en witwassen. Het UBO-register gaat trouwens deel uitmaken van het Handelsregister met dus de Kamer van Koophandel als beheerder.

Wie moeten zich straks registreren in het UBO-register?

Niet alle UBO’s hebben straks een registratieplicht. Deze registratieplicht geldt alleen voor in artikel 5 en artikel 6 van de Handelsregisterwet 2007 genoemde ondernemingen en rechtspersonen.

Dit zijn:

 • N.V. ’s
 • B.V. ’s
 • Verenigingen
 • Stichtingen
 • Rederijen, Maatschappen, V.O.F., Coöperaties en Commanditaire Vennootschappen
 • Onderlinge Waarborgmaatschappijen
 • Europese naamloze vennootschappen (SEs)
 • Europese coöperatieve vennootschappen (SCEs)
 • Europees economisch samenwerkingsverbanden

Dit zijn niet (dus geen UBO-registratieplicht):

 • Eenmanszaken
 • Verenigingen van eigenaren (VvE’s)
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen
 • Kerkgenootschappen
 • Bepaalde Historische rechtspersonen (bijvoorbeeld gilden)
 • Fondsen voor Gemene Rekening (voorlopig nog niet, wel wordt hiervoor momenteel onderzocht of dit toch in de toekomst mogelijk gemaakt kan worden).

De volgende informatie wordt in het UBO-register opgenomen: 

 • Naam
 • Geboortemaand en -jaar
 • Nationaliteit
 • Woonstaat
 • Aard + omvang van het door de UBO gehouden economische belang

Daarnaast moeten -o.a. banken- nog de volgende informatie registeren:

 • Geboortedag, -plaats en –land
 • Adres
 • BSN-nummer
 • Kopie van het document waarvan de identiteit van de UBO is gecontroleerd
 • Documentatie waaruit blijkt dat iemand UBO is en de omvang van zijn (economische) belang

Tegenstanders

In verband met de openbaarheid van het UBO-register zijn er veel tegenstanders. Mensen die UBO worden vrezen voor hun privacy. Deze ophef is ook de reden (van het kabinet) waarom het UBO-register waarschijnlijk pas in 2019 geïmplementeerd gaat worden (eigenlijk zou het namelijk al in juli 2017 ingevoerd gaan worden). Daarom zijn er wel een aantal privacywaarborgen ingebouwd, te weten:

 • Personen die inzage willen, moeten hiervoor geld betalen
 • Personen die inzage willen, worden geregistreerd;
 • Er is maar een beperkte inzage in de gegevens
 • Bij bijzondere risico’s (bijvoorbeeld op mogelijke kidnapping, geweld, chantage of intimidatie) worden de risico’s per individueel geval bekeken en wordt er beoordeeld of bepaalde UBO-gegevens afgeschermd moeten worden.

Tot slot

Dit is even in een notendop wat het UBO-register inhoudt. Op dit moment genieten de betreffende mensen die zich in 2019 zullen moeten gaan registreren dus nog even van hun anonimiteit.

Gebruikte bronnen: Verschillende nieuwssites (nos.nl, nu.nl) en de Belastingdienst