In navolging op mijn blog van gisteren over box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning), volgt nu een blog waarin ik box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang) uitgebreid behandel.

Wat is een aanmerkelijk belang?

Je hebt een aanmerkelijk belang als je, eventueel samen met je fiscale partner, minimaal 5% van de (opties tot verwerving van) aandelen -per soort- hebt in een Nederlandse- of buitenlandse vennootschap*. Dit geldt ook voor winstbewijzen en eventuele genotsrechten van winstbewijzen of aandelen. Verder kun je ook een aanmerkelijk belang hebben indien je 5% of meer belang hebt van het stemrecht in een coöperatie of vereniging. Een bewijs van een deelgerechtigdheid in een open fonds voor gemene rekening geldt hierbij trouwens ook als ‘aandeel in een vennootschap’. Wat een fonds voor gemene rekening (FGR) precies is, heb ik in een aparte blog behandeld. 

Let op: Indien je minder dan 5% van de aandelen, opties of winstbewijzen in een binnen- of buitenlandse vennootschap , vereniging of coöperatie hebt, maar je familieleden hebben in diezelfde vennootschap, vereniging of coöperatie wel een aanmerkelijk belang, dan heb jij toch een aanmerkelijk belang!

*Voorbeelden van binnen- en buitenlandse vennootschappen:

 • Naamloze Vennootschap (N.V.)
 • Besloten Vennootschap (B.V.)
 • Commanditaire Vennootschap (C.V.)
 • Aktiebolag (AB), Zweden
 • Limited (Ltd)
 • Aktiengesellschaft (Ag), Duitsland
 • Enz.

Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

Binnen box 2 wordt gesproken van -voordelen- die je kunt hebben uit aanmerkelijk belang. Deze voordelen vallen in twee typen uiteen, te weten:

1.Reguliere voordelen, dit zijn o.a.:

 • Dividend en andere winstuitkeringen
 • De teruggaaf van de storting op aandelen verminderd met de verkrijgingsprijs
 • De teruggaaf van de storting op bewijzen van deelgerechtigdheid in fondsen voor gemene rekening
 • Het voordeel (van 4%) in een vrijgestelde beleggingsinstelling of een buitenlands beleggingsinstelling

Let op: De kosten die gemaakt zijn voor reguliere voordelen zijn hiervan aftrekbaar indien zijn gemaakt zijn tot verwerving, inning en behoud van deze regulieren voordelen. N.B.: Als de kosten hoger zijn dan wat -gebruikelijk- is, dan komt het meerdere niet in aftrek.

Voorbeelden van deze (aftrekbare) kosten:

 • Kosten van de bank voor het beheer van de aandelen.
 • Rente / kosten voor leningen om aandelen, opties of winstbewijzen (van het aanmerkelijk belang) te kopen.

2. Vervreemdingsvoordelen, dit zijn o.a.:

 • De verkoopwinst op aandelen, opties, winstbewijzen of lidmaatschapsrechten (behorende bij een aanmerkelijk belang). Het (vervreemdings)voordeel is het verschil tussen de overdrachtsprijs en de verkrijgingsprijs. De gemaakte kosten bij deze vervreemding zijn hiervan aftrekbaar.

Belastingtarief box 2

Er wordt 25% belasting geheven over het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (2018).

Dividendbelasting

Heb je een dividenduitkering gehad? Dan mag je de hierover betaalde dividendbelasting verrekenen met het te betalen bedrag aan belasting uit box 2 / aanmerkelijk belang. Zie ter verduidelijking het rekenvoorbeeld hieronder.

Rekenvoorbeeld ter indicatie

Ik zal hieronder, net als in mijn vorige blog over box 1, ook even weer een rekenvoorbeeld geven. In dit voorbeeld verwerk ik tevens de verrekening met dividendbelasting.

Stel: Je hebt € 100.000 bruto dividend ontvangen uit een B.V. Hierover betaal je 15% dividendbelasting, te weten € 15.000. Je krijgt dus € 85.000 netto dividend op je bankrekening. Vervolgens moet je in je aangifte Inkomstenbelasting dit ontvangen bruto dividend ad. € 100.000 aangeven. Hierover wordt het box 2 tarief van 25% berekend, dus je moet € 25.000 aan in belasting box 2 betalen. Dit mag je verrekenen met de reeds betaalde dividendbelasting van € 15.000. In box 2 moet je dus nog per saldo nog € 10.000 betalen.

Tot slot

De meeste particulieren zullen waarschijnlijk geen aanmerkelijk belang bezitten. Zij kunnen box 2 simpelweg ¨overslaan¨ (of te wel een NEE invullen bij de vraag of ze een aanmerkelijk belang bezitten).

In mijn volgend blogpost zal ik ter afsluiting van deze driedelige serie nog box 3 behandelen. Tot dan!

Bron