Het is bijna 1 mei. Waarschijnlijk heb je jouw aangifte Inkomstenbelasting inmiddels al bij de Belastingdienst ingediend. Tijdens mijn werk als accountant heb ik duizenden aangiften inkomstenbelasting ingevuld, zowel voor particulier als voor ondernemers. Tegenwoordig is het, door het programma en doordat er al veel vooraf is ingevuld, niet heel erg moeilijk meer om je eigen aangifte inkomstenbelasting in te vullen. Het leek me handig om eens wat achtergrondinformatie te geven over deze aangifte Inkomstenbelasting.

Aangezien het onderwerp te groot is voor één blog, maak ik een serie van drie blogs hierover. In elke blog behandel ik een box van de Inkomstenbelasting. Vandaag het eerste deel van deze serie: Box 1, het belastbaar inkomen uit werk en woning. De situatie die ik in deze blog schrijf geldt voor 2018.

Drie boxen

Zoals je wellicht al weet, bestaat de Inkomstenbelasting uit drie boxen, te weten:

 1. Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning;
 2. Box 2: Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang;
 3. Box 3: Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen.

Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning

In het kort komt het erop neer dat je belastbare inkomen uit box 1 bestaat uit: alle inkomsten minus alle aftrekposten (in een belastingjaar).

Welke inkomsten vallen er in box 1?

O.a. volgende inkomsten moet je aangeven in box 1 (niet limitatief):

 • Loon, uitkering of pensioen (zowel uit Nederland als uit het buitenland);
 • Winst uit onderneming;
 • Inkomsten als freelancer, gastouder, artiest of beroepssporter;
 • Eigenwoningforfait;
 • Kapitaalverzekeringen eigen woning;
 • Fooien;
 • Periodieke uitkeringen (bijvoorbeeld lijfrente-uitkeringen of alimentatiebetalingen);
 • Negatieve persoonsgebonden aftrek;
 • Terugontvangen premies (voor lijfrenten e.d.);
 • Overige inkomsten.
Welke aftrekposten kun je in box 1 van bovenstaande inkomsten aftrekken?

Zoals hierboven al gezegd, kun je van het totaal aan inkomsten dat je in een jaar hebt ontvangen, bepaalde aftrekposten aftrekken. Hoe meer aftrekposten je hebt, hoe minder belasting je hoeft te betalen (of hoe meer belasting je terugontvangt). Het loont dus om alert te zijn op deze aftrekposten. Zodat je er geen over het hoofd ziet.

Hieronder een opsomming van mogelijke aftrekposten (eveneens is deze reeks niet limitatief):

 • Aftrekbare kosten eigen woning (zie ook mijn blog over de eenmalig aftrekbare kosten die hier ook onder vallen);
 • Uitgaven voor inkomensvoorzieningen, bijvoorbeeld lijfrentepremies);
 • Reisaftrek openbaar vervoer;
 • Persoonsgebonden aftrek, bijvoorbeeld:
  • Uitgaven voor specifieke zorgkosten (N.B. het onvergoede deel);
  • Giften:
  • Studiekosten / scholingsuitgaven
  • Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen;
  • Tijdelijk verblijf thuis ernstig gehandicapten
  • Kwijtgescholden durfkapitaal
  • Onderhoudskosten rijksmonumentenpand
  • Restant persoonsgebonden aftrek

Je hebt van al deze aftrekposten wel de facturen en betalingsbewijzen nodig (als bewijs voor de Belastingdienst, als zij er om vragen).

Belastingtarieven box 1

Nederland heeft een progressief belastingstelsel voor box 1. Dat wil zeggen: Hoe meer inkomen je hebt, hoe meer belasting je betaald. Dit progressieve belastingstelsel heeft vier schijven. De tarieven zijn afhankelijk van je leeftijd. Personen boven de AOW-leeftijd van 66 jaar hebben namelijk te maken met lagere tarieven dan personen onder de AOW-leeftijd.

Voor personen onder de 66 jaar gelden de volgende tarieven:

Schijf Belastbaar inkomen Percentage
1 t/m € 20.142 36,55%
2 Van € 20.143 t/m € 33.994 40,85%
3 Van € 33.995 t/m € 68.507 40,85%
4 Meer dan € 68.507 51,95%

 

Als je bijna of nog maar net 66 jaar bent of deze leeftijd al (ruim) bent gepasseerd, dan kun je voor de voor jou geldende tarieven hier (net/bijna 66) en hier (ouder dan 66 jaar) bekijken.

Rekenvoorbeeld ter indicatie:

Stel: Je belastbaar inkomen uit box 1 is € 70.000. Hier worden dan alle vier schijven op toegepast, namelijk:

Schijf 1: € 20.142 x 36,55% = € 7.362

Schijf 2: € 13.852 x 40,85% = € 5.659

Schijf 3: € 34.513 x 40,85% =€ 14.099

Schijf 4: € 1.493 x 51,95% = € 776

Het totaal aan belasting wat je uit box 1 moet betalen is dan: € 27.896.

Tot slot:

Tegenwoordig is er al heel veel door de Belastingdienst in je aangifte vooraf ingevuld. Toch is het belangrijk om deze gegevens nog wel goed te controleren. Er kunnen namelijk toch onverhoopt fouten in staan en jij blijft altijd verantwoordelijk voor jouw aangifte.

Voor meer informatie over de aangifte inkomstenbelasting 2017 (o.a. over wat je allemaal paraat moet hebben) kun je ook mijn eerder geschreven blog lezen. De komende dagen zal ik tevens box 2 en box 3 uitgebreid gaan behandelen.

Bron